OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Opplæring i samiske språk

Nordland fylkeskommune oppfordrer alle elever som ønsker mer opplæring i samisk, til å velge samiske språk i videregående opplæring. Det er et stort behov for samisk kompetanse i Nordland.

Det er et viktig mål for oss at alle elever som ønsker det, får en god språkopplæring i samisk. Vi har for tiden tre lulesamisklærere som underviser våre elever her på skolen, og elever fra andre videregående skoler via fjernundervisning. Vi underviser lulesamisk på alle nivåer, fra nybegynner til morsmålsopplæring.

Klasseromsundervisning på Knut Hamsun js./vgs.

Som elev ved Knut Hamsun joarkkaskåvllå/videregående skole kan du velge undervisning i lulesamisk som første- eller andrespråk i både studieforberedende og i yrkesfaglige utdanningsprogram. Lulesamisk-undervisning på vår skole er klasseromsundervisning med en av våre tre lulesamisklærerne. Du vil få undervisningen på det nivået som passer deg.

Fjernundervisning for elever ved andre vgs i Nordland

Hvis du begynner ved en annen videregående skole enn Knut Hamsun js./vgs., kan du få undervisning i lulesamisk hos oss, det blir da fjernundervisning. Dette gjelder hvis du er rettighetselev (lenke til avsnittet «Hvem har rett til å lære samisk?»). I tillegg til fjernundervisning skal du også være med på en språksamling i høstsemesteret.

KH js./vgs.: Aktiviteter for samisk språkprakis

Språksamlinger:

Hver høst samler vi alle lulesamiskelever i videregående skole i Nordland til å møtes og prate samisk. Det er en blanding av undervisning, lek, praktiske gjøremål og mye mer.

Språkreise/studiereise:

I februar 2024 planlegger vi en reise til Jokkmokk, for å delta på den årlige vintermarknaden der. Dette er et tilbud til alle avgangselever i Nordland som har undervisning i lulesamisk språk og elever som har faget Samisk historie og samfunn 1.

I Utdanningsdirektoratets rammeverk for samisk fjernundervisning kan du lese om dine rettigheter, se lenken under "Mer informasjon".