OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Prosjæktajådediddje Sáme resurssaskåvllå / Prosjektleder Samisk ressursskole

Knut Hamsun joarkkaskåvllå åhtså prosjæktajådediddjev 50% gasskabåddåsasj virgen jahkáj virggáj biedjama rájes. Ulmme l ierit ietjá ásadit skåvlåv resurssaskåvllån julevsáme gielan ja kultuvran joarkkaskåvlå dásen. Sávvap máhtá álgget nav jåhtelit gå vejulasj.

Knut Hamsun videregående  skole søker prosjektleder i 50% midlertidig stilling for ett år fra tilsettingsstart. Formålet er blant annet å etablere skolen som ressursskole for videregående skole for lulesamisk språk og kultur. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Fullstendig utlysingstekst finner du 

Prosjæktajådediddje Sáme resurssaskåvllå / Prosjektleder Samisk ressursskole (hr-manager.net)

Nordlánda fylkkadigge l prosjæktaj/ájggudahkaj dákkir ulmijt mierredam:

  1. Nordlánda fylkkadigge sihtá nannit máhtov sáme oahppij giela, kultuvra ja identitiehta birra Nordlánda joarkkaskåvlåjn.
  2. Nordlánda fylkkadigge guorras Knut Hamsun joarkkaskåvllå pilåvttåprosjæktan oadtju resurssaskåvllå statusav mij guosská julevsáme giellaj ja kultuvrraj, ja ánot pilåvttåårnik resurssaskåvlåjn árvustaláduvvá 2025 gidá.
  3. Nordlánda fylkkadigge gåhttju guoradallat manen oahppe vuojnnet e vállji sámegielav Nordlánda joarkkaskåvlåjn.
  4. Nordlánda fylkkadigge gåhttju ájn joarkket oadtjot ienep åhpadiddjijt åhpaduvvam.

KHJS jådet prosjevtav, valla ásaduvvá sierra stivrrimjuogos Nordlánda fylkkasuohkana Åhpadusåssudagán. Barggosadje l Badjesijdan, Hábmer.

Fylkestinget i Nordland har gitt målsettingen for prosjektet/prosjektperioden:

1. Nordland fylkesting vil styrke kunnskapen om samiske elevers språk, kultur og identitet i de videregående skolene i Nordland.

2. Nordland fylkesting slutter seg til at Knut Hamsun videregående skole som et pilotprosjekt gis status som ressurssole for lulesamisk språk og kultur, og ber om at pilotordningen med ressursskole evalueres våren 2025.

3. Nordland fylkesting ber om at utfordringene med å få samiske elever til å velge samisk i videregående skole kartleggingen av samisk i videregående i Nordland.

4. Nordland fylkesting ber om at arbeidet med å utdanne flere lærere i samisk språk fortsatt prioriteres.

KHVGS leder gjennomføringen av prosjektet, men det blir etablert en særskilt styringsgruppe også med Utdanningsavdelingen i Nordland fylkeskommune. Kontorsted er ved skolen på Oppeid, Hamarøy.